ASIGURARI CREDITE SI GARANTII BANCARE

RISCURI ASIGURATE

  • pierderile financiare pe care ASIGURATUL le-ar putea suferi ca urmare a nencasarii (totale sau partiale), de la debitorii sai, a ratelor de credit si a dobnzilor aferente creditelor de consum acordate in baza contractelor ncheiate, datorita insolvabilitatii acestora;
  • plata catre BENEFICIAR a unei despagubiri, in limita sumei garantate, in situatia in care ASIGURATUL se face vinovat de nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor stipulate in contract.

EXCLUDERI

  • riscurile generate de forta majora;
  • penalitatile datorate de debitorii Asiguratului pentru ntrzierile la plata ratelor scadente;
  • frauda, reaua intentie, reaua credinta (prezentarea de acte si documente false la dosarul de dauna) de care se face vinovat ASIGURATUL si tentativa de frauda a clientului debitor prin prezentarea de acte si documente false la dosarul de client (nselaciune in conventii);
  • pierderi financiare datorate riscurilor petrecute nainte de intrarea in vigoare a politei;
  • riscuri politice (razboi, invazie sau actiunea unui dusman extern, razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie, dictatura militara, conspiratie, confiscare, expropriere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice);
  • riscuri financiare ce decurg din contractele de mprumut in care nu s-au respectat criteriile de acordare a creditelor stabilite prin Clauzele Speciale atasate la prezentele conditii.