ASIGURAREA CARAUSULUI (CMR)

RISCURI ASIGURATE

 • pagubele produse marfurilor transportate, care are la baza o culpa a transportatorului si/sau a conducatorului autovehiculului, inclusiv aceea care rezulta din nerespectarea contractului de transport.
 • pagubele produse marfurilor transportate ca urmare a unor defectiuni tehnice ale autovehiculului sau ca urmare a vinovatiei persoanelor de la care a nchiriat autovehiculul transportatorul

EXCLUDERI

 • pagubele produse marfurilor transportate ca urmare a:

  • utilizarii autovehiculelor descoperite si fara prelata, daca acest mod de utilizare a fost convenit in mod expres ntre parti;
  • lipsei sau defectiunii ambalajului pentru marfurile expuse prin natura lor la stricaciuni sau vatamari atunci cnd nu sunt ambalate sau sunt prost ambalate;
  • manipularii in timpul ncarcarii si descarcarii, precum si in timpul deplasarii mijlocului de transport ca urmare a nerespectarii normelor de ancorare;
  • naturii unor marfuri, expuse unor cauze inerente chiar a acestei naturi, fie perimarii complete sau partiale sau vatamari din cauza ruperii, ruginirii, descompunerii spontane, uscarii, scurgerii normale sau actiunii parazitilor si rozatoarelor;
  • incarcarii sau numerotarii insuficiente sau nesatisfacatoare a coletelor;
  • transportului animalelor vii.
 • pagubele indirecte ca de exemplu: scaderea preturilor marfurilor sau altele asemanatoare;
 • pagubele produse de operatiuni militare in timp de razboi sau pricinuite de masuri de razboi, greve, tulburari civile, actiuni dusmanoase si altele asemenea;
 • cheltuieli facute pentru transformarea sau mbunatatirea bunurilor in comparatie cu starea lor dinaintea producerii evenimentului asigurat, cele pentru repararea unor avarii sau distrugeri produse de cauze necuprinse in asigurare si nici cele pentru reparatii, reconditionari sau restaurari nereusite;
 • pagubele produse de Asigurat, cu intentie, daca aceasta rezulta neechivoc din actele ncheiate de organele in drept;
 • pagubele produse datorita depasirii termenului de livrare din cauze neimputabile Asiguratului.