ASIGURARE DE PENSIE PRIVATA

 • Pilonul I - consta in pensia oferita de Guvern si are menirea de a acoperi un nivel minim al veniturilor necesare traiului, uneori independent de nivelul contributiei pe perioada activa; este un sistem obligatoriu;
 • Pilonul II - presupune administrarea privata a unei parti din contributia platita pentru pensie de angajator si angajat (in unele tari, aceasta este chiar in sistem de pensii ocupationale); Pilonul II este obligatoriu;
 • Pilonul III - reprezinta o pensie suplimentara optionala creata din contributia angajatului si al carei scop este cresterea veniturilor la pensie.
 • Pilonul II si III presupun administrarea pensiilor in sistem privat.


 • Fondul De Pensii Administrat Privat reprezinta fondul constituit prin contract de societate civila, incheiat intre participanti, in conformitate cu prevederile Codului civil referitoare la societatea civila particulara si cu dispozitiile prezentei legi;

 • Resursele fondului de pensii se constituie din sumele provenite din contributiile facute de participanti si din sumele provenite din investirea acestora.

 • Ponderea participantului n fondul de pensii este determinata de activul sau personal.

 • Toti participantii si beneficiarii la un fond de pensii au aceleasi drepturi si obligatii si li se aplica un tratament nediscriminatoriu.

 • Participantii si beneficiarii la un fond de pensii au dreptul la egalitate de tratament si n cazul schimbarii locului de munca, domiciliului sau resedintei ntr-o alta tara.
 • Nu i se poate refuza nici unei persoane calitatea de participant, daca aceasta este eligibila.
 • Persoanele in varsta de pna la 35 de ani, care devin pentru prima data asigurati obligatoriu si contribuie la sistemul public de pensii, sunt obligate sa participe la un fond de pensii.
 • Persoanele, altele dect cele mentionate mai sus, n vrsta de pna la 45 de ani, care sunt deja asigurate si contribuie la sistemul public de pensii, pot adera la un fond de pensii.
 • O persoana nu poate fi participant la mai multe fonduri de pensii n acelasi timp si poate avea un singur cont la fondul de pensii al carui participant este.
 • O persoana devine participant la un fond de pensii prin semnarea unui act de aderare individual, din proprie initiativa sau n urma repartizarii sale de catre institutia de evidenta.
 • Este interzisa delegarea sau reprezentarea pentru semnarea actului de aderare.
 • Persoana care nu a aderat la un fond de pensii n termen de 6 luni de la data la care este obligata prin efectul legii este repartizata aleatoriu la un fond de pensii de catre institutia de evidenta.
 • Dupa aderare sau repartizare, participantii sunt obligati sa contribuie la un fond de pensii si nu se pot retrage din sistemul fondurilor de pensii administrate privat pe toata perioada pentru care datoreaza contributia de asigurari sociale la sistemul public de pensii, pna la deschiderea dreptului la pensia privata.
 • Fac exceptie de la prevederile mentionate mai sus perioadele pentru care nu exista obligatia de
 • plata a contributiei de asigurari sociale in sistemul public.
 • In situatia in care un participant nceteaza sa contribuie, acesta ramne participant cu drepturi depline la fondul de pensii.
 • Drepturile participantului pot fi transferate in alte tari n care acesta are domiciliul sau resedinta, in conditiile reglementate prin acordurile si conventiile internationale la care Romnia este parte, in moneda tarilor respective sau intr-o alta moneda asupra careia s-a convenit.
 • Participantul al carui activ personal net nu este suficient pentru acordarea unei pensii private minime stabilite prin normele Comisiei primeste o plata unica sau plati esalonate in rate pe o durata de maximum 5 ani, la cerere.